NIK reageert op emigratie-oproep Frits Bolkestein

Frits Bolkestein luidt een alarmbel over de positie van joden in Nederland, met zijn oproep dat als zodanig herkenbare joden er beter aan doen hun kinderen voor te bereiden om te emigreren, vanwege het heersende antisemitisme.

In het licht van de stijgende aantallen incidenten en doorgaande anti-Joodse uitingen, is de aandacht die Bolkestein hier voor vraagt niet minder dan zeer terecht. Emigratie betekent voor het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap de weg van de minste weerstand en roept de regering op er voor te zorgen dat Joden de bescherming krijgen die het mogelijk maakt dat als zodanig herkenbare Joden wel in Nederland hun toekomst kunnen hebben. Als zodanig herkenbare Joden wonen al 400 jaar in Nederland. Het is de taak van de overheid er voor te zorgen dat de Joodse presentie in de samenleving ongestoord en veilig kan worden voortgezet. De joodse gemeenschap moet er van op aan kunnen, hier op te kunnen rekenen. Door beveiliging te bieden aan joodse bijeenkomsten en door het zaaien van haat en vooroordelen, veelal afkomstig van buitenlandse bronnen, te voorkomen.

De overheid dient daadwerkelijk werk te maken van de aanpak van antisemitisme, zowel preventief als repressief, wil het de woorden van de voormalige minister en eurocommissaris geen bewaarheid laten worden, aldus het NIK in een vandaag uitgegeven verklaring.

Ook rabbijn Evers, Rabbijn van Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, onderstreept dat de overheid antisemitisme beter moet aanpakken. ,,Er moet vanuit de regering een zeer duidelijk signaal zijn dat antisemitisme niet mag, niet kan. Bijvoorbeeld door het verbieden van haatpreken van imams via de televisieschotel. Het Midden-Oostenconflict moet niet overwaaien.’’

Rabbijn Evers zegt de opmerking van Bolkestein wel te begrijpen. ,,Er is een stijgende lijn in het aantal gevallen van antisemitisme. Dat is zorgelijk. Maar dat betekent niet dat we dan maar direct moeten emigreren. Dat is geen oplossing en getuigt niet van daadkracht.’’

Reacties zijn gesloten.