Beleidsdoelen

Het NIK is gebaseerd op TORA, TRADITIE en TOLERANTIE. Het NIK is TORA-getrouw. Het vat TRADITIE op als Tora im Derech Erets, het onder deelneming aan het leven in de hedendaagse maatschappij beleven van het jodendom overeenkomstig de halacha. TOLERANTIE houdt in oprechte verdraagzaamheid jegens andersdenkenden. Het NIK streeft een organisatie na waarin iedere Jood, die op basis van de halacha tot het Joodse volk behoort, onafhankelijk of hij volledig of in mindere mate godsdienstige voorschriften nakomt, gelijke rechten heeft en zich thuis kan voelen.” Bron: NIK-jaarverslag 1993.

Iedere vier jaar stelt de Permanente Commissie (bestuur) een aantal beleidsdoelen vast, die in een notitie voor de Centrale Commissie worden uiteengezet. Over de voortgang er van wordt jaarlijks gerapporteerd.

Beleidsplannen 2014-2018

 

Reacties zijn gesloten.