Justitierabbijnen

Justitierabbijnen fungeren namens het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap voor de geestelijke verzorging van gedetineerden in inrichtingen van Justitie.

De rabbijnen van de Dienst  Joods Geestelijke verzorging bieden geestelijke, religieuze en maatschappelijke zorg aan joodse gedetineerden. Aangezien Joodse gedetineerden een hele kleine groep vormen in het gevangeniswezen, is het leiden van een Joods leven in een inrichting geen vanzelfsprekendheid. In dit kader proberen de rabbijnen er voor te zorgen dat er binnen het gevangeniswezen zoveel mogelijk plaats is voor een leven zoals dit vanuit de Joodse traditie geleefd hoort te worden.

Gezien het relatief laag aantal gedetineerden met een joodse achtergrond hebben de rabbijnen meerdere inrichtingen onder hun hoede en reizen zij het hele land door.

De rabbijnen zetten zich ook in om gedetineerden die daar behoefte aan hebben bij te staan in het naleven van de voorschriften op Joods gebied. De rabbijn is het aanspreekpunt naar justitie-medewerkers omtrent vragen over Joodse gebruiken, rituelen en voorwerpen.
De justitierabbijn bemiddelt ook in de verzorging van kosjer voedsel en de bereiding daar van in de inrichting, en het in de inrichting brengen van joodse ritualia (talliet, tefillien, gebedenboeken).

Soms voelt een joodse gedetineerde zich niet begrepen door een mede-gedetineerde of zelfs door het personeel. De rabbijn kan hierbij een rol spelen en proberen begrip te kweken.

Het is voor de gedetineerde belangrijk dat de rabbijn direct op de hoogte is van het verblijf van een joods persoon in detentie om zo snel en zo goed mogelijk de joodse belangen te kunnen behartigen! Gedetineerden kunnen, via de inrichting waar zij zijn,  kenbaar maken een beroep te willen doen op de justitierabbijn.

Kosjer eten
Het is voor een joodse gedetineerde mogelijk kosjer eten te krijgen.
De rabbijn zal hierbij, indien nodig, bemiddelen. Indien een gedetineerde bij het intakegesprek aangeeft kosjer te willen eten, dan zal de inrichting proberen dit zo snel mogelijk te regelen. 

Geestelijke Verzorging Joodse Gedetineerden
Postbus 90829 | 2509 LV Den Haag; T: 088 073 3800
Hoofd Joodse Geestelijke Verzorging: Michael Bloemendal [email protected].

Reacties zijn gesloten.