Joodse filosofie

AANPASSING EN VERANDERING

VAN ROSJ HASJANA NAAR JOM KIPPOER, HET ONTSTAAN VAN DE HOOP                  Rabbi Lord Jonathan Sacks De Jamiem Noraiem (De Ontzagwekkende dagen) bieden een visie van hoop: we zijn niet wat we waren, maar wat we willen zijn. Door na te … Lees verder

Moesaf Rosj Hasjana en de centrale thema’s in het Jodendom

Anie Ma’amien, ‘ik geloof’. Met deze bekende woorden begint Maimonides elk van zijn beroemde dertien geloofspunten. De jood wordt geacht in die dertien punten te geloven. Deze samen vormen volgens Maimonides de essentie van het jodendom.  Andere joodse filosofen zijn … Lees verder

Jizkor maakt nagedachtenis aan onze overleden familieleden duurzaam op aarde

brandende-jizkorkaars

Vier keer per jaar zeggen we een Jizkor, een herdenkingsgebed voor overleden familieleden, op de feestdagen: op de tweede dag Sjavoe’ot, op de ochtend van Jom Kipoer (Zie machzor Jom Kippoer deel 1, blz. 507), op Sjemini Atseret en op … Lees verder

Wat leert de Tora ons over racisme?

Ethiopische joden in Israel demonstreerden onlangs tegen racisme en onrecht. Wat leert de Tora ons over racisme? Rabbijn mr. drs. R. Evers, rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap In Bemidbar 12:1-2 lezen we: Mirjam en Aharon spraken over Mosje vanwege de Ethiopische … Lees verder

De afweging van Mordechai tussen eigen belang en gemeenschapsbelang

Poeriem is een feest dat gebaseerd is op de Esterrol uit de latere Bijbelboeken, de Hagiografen. In de Esterrol wordt de eerste maar uiterst bedreigende pogrom tegen het hele Joodse volk buiten Israel beschreven.  Rabbijn mr drs. Raphael Evers, rabbijn van … Lees verder

De eersten zullen de eersten zijn

JCC sjoel Amsterdam www Jamim Noraim parochet 2013

‘Op Rosj Hasjana trekken alle schepselen voorbij aan G’d om te worden beoordeeld als Bnee Maron (Talmoed Rosj Hasjana 17a). De Talmoed geeft drie verschillende verklaringen van het begrip Bnee Maron. Volgens de eerste mening duidt het op ‘soldaten, die … Lees verder

De joodse held

Rabbijn mr. drs. R. Evers, rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Onze helden zijn geen filmsterren en popidolen omdat die vaak alleen maar een oppervlakkige uitstraling hebben en soms helemaal geen goede voorbeelden zijn voor ons dagelijks gedrag. Je bent pas … Lees verder

De eeuwigheidswaarde van Jeruzalem

Woensdag 14 december sprak rabbijn mr. drs. Evers voor TANS, waar vele geslaagde moslims, enkele Joden en een paar christenen samen debatteerden over samenleving en respect. Deze initiatieven van gesprek en wederzijds begrip zijn positief en dragen bij aan een gezonde leefcultuur … Lees verder

Darwin verklaart niets

In het jaar van Darwin en terwijl een Beagle II de reis van Darwin opnieuw vaart, bekijkt rabbijn Evers de door Charles Darwin ontwikkelde evolutietheorie vanuit Bijbels perspectief. Het overleven van de sterkste? Dat kan toch niet het enige doel … Lees verder

De Tien Geboden van Sjemirat Halasjon, en Ten Habits voor Positive Speech

Lesjon Hara is het maken van een vernederende, kwetsende of anderszins beschadigende opmerking over iemand.Sjemierat Halasjon is het voorkomen van dergelijke opmerkingen.De Tora verbiedt om het gedrag of karakter van een persoon belachelijk te maken,of om enige andere opmerking te … Lees verder