Downloads

Handige en informatieve downloads van NIK.nl

Sederverklaringen van rabbijn Raphael Evers

De Sedercurssusen van rabbijn Raphael Evers hebben een schat aan verklaringen voor de Seder opgeleverd. In deze syllabus Seiderverklaringen is een flink aantal verklaringen gebundeld. En in deze Seiderverklaringen is het eerste deel verklarende aggada en het tweede deel halacha.

De Complete Mezoezagids – nieuw!

Handig! De Complete Mezoezagids geeft antwoord op je vragen over de Mezoeza, het stukje opgerold perkament met tekst uit de Tora dat aan de deurpost wordt bevestigd.

Gedragscode

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft een Gedragscode. De NIK Gedragscode is verbindend voor de leden van de Permanente en Centrale Commissie en medewerkers van het kerkgenootschap alsmede voor diegenen die door het NIK in andere organisaties zijn benoemd.
Het doel van de Gedragscode is het waarborgen en handhaven van het vertrouwen in het NIK door de leden van het NIK, de Joodse Gemeenten, en de Nederlands-Joodse gemeenschap in brede zin, evenals het voorkomen van integriteitsrisico’s.
De Gedragscode staat HIER.

Tisja Beav

Dit gebedenboek voor Tisja beav (PDF) bevat alle onderdelen van de avonddienst van de treurdag van Tisja Beav. Het avondgebed met aansluitend Echa (het Bijbelboek Klaagliederen), gevolgd door enkele Kinot (treurgedichten); en met als laatste een Kina (treurdicht) vanwege de Sjoa. Alle gebeden zijn in een nieuwe lay out geplaatst en in het Nederlands vertaald, met een inleiding en een kort overzicht van de orde van de dag. Download HIER.

Sjabbat sidoer

Klik hier voor een impressie van de Sjabbat sidoer en blader door een aantal pagina’s om te zien hoe functioneel, hoe praktisch en … hoe mooi de nieuwe sidoer is. Zowel voor in sjoel op Sjabbat als Sjabbat thuis.

Amida, Sjemone Esre, Achttiengebed naar het Nederlands getranscribeerd – nieuw!

De Amida, ofwel de Sjemone Esre, het Achttiengebed dat het hoofdgebed  van de dagelijkse gebedsdiensten vormt, staat HIER getranscribeerd, ook wel fonetisch genoemd. Voor diegenen die het Hebreeuws niet machtig zijn maar het gebed wel dagelijks willen zeggen. Dat kan dus want het hele gebed is in Nederlandse letters omgezet. De Amida voor sjabbat staat getranscribeerd in de Sjabbat Sidoer.

Jom Kippoer

Kinderen bensjen, de tekst voor meisjes, voor de beracha vóór Kol Nidre-avond.
Voor dat men op Kol Nidre naar sjoel gaat, worden de kinderen gebensjd. De tekst voor jongens staat in het Machzor voor Jom Kippoer (blz XXI). De vrouwelijke vorm, voor het bensjen van de dochters, staat in de eerste twee drukken van het machzor nog niet, daarom staat het HIER. Of kies de tekst met transcriptie.
Print de tekst uit en bewaar het in het Machzor voor Jom Kippoer.

Simchat Tora

 • Atta Horeta en hakafot Simchat Tora
  Speciaal voor de avond- en ochtenddienst van Simchat Tora heeft het NIK een praktische download gemaakt. Om het meedoen met de Hakafot (rondgangen) te vergemakkelijken, staan de teksten op 1 blad gegroepeerd.
  Ook de woorden van een lied dat weliswaar geen Nederlandse traditie is, maar hier in veel sjoels zijn intrede al vele jaren geleden heeft gedaan, is opgenomen. Afdrukken als landscape. De rest van de tefillot is natuurlijk te vinden in het Machzor van het NIK. Te bestellen via de WIZO.

Chanoeka – nieuw!

 • De tekst van de berachot voor het aansteken van de Chanoekia en de tekst van de Chanoeka berachot en Maoz Tsoer zowel in het Hebreeuws als fonetisch, dat we zingen na het aansteken van de Chanoekia.

Consumeren

Sjechieta – kosjer slachten

 • Factsheet Sjechieta Joods religieus slachten, maart 2011
 • Position Paper Sjechieta Joods religieus slachten, juni 2011
 • Position Paper Sjechieta Joods religieus slachten, Eerste Kamer behandeling, oktober 2011

Jaarverslag

 • NIK Jaarverslag 2016, over status Joodse Gemeenten, afscheid NIK-rabbijn, begraafplaatsen, publicaties, …
 • NIK Jaarverslag 2015, over outreach, onderwijs, de NIK-rabbijn, interreligieuze activiteiten, …
 • NIK Jaarverslag 2014, over het 200-jarig jubileum, nieuwe Jeled onderwijsprojecten, activiteiten van de NIK-rabbijn, …
 • NIK Jaarverslag 2013 over een dienst vanwege de inhuldiging van de nieuwe koning, jubileumactiviteiten, gerealiseerde onderwijsprojecten, de meest opmerkelijke ontwikkelingen met betrekking tot de Joodse begraafplaatsen, een kijk op de aanpak van assimilatie, …
 • NIK Jaarverslag 2012, over Joodse Gemeenten, Sjechieta, onderwijs, NIK-rabbijn, Jongerenrabbijn, …, en over religie versus secularisering.
 • NIK Jaarverslag 2011, over Joodse Gemeenten, Sjechieta, onderwijs, NIK-rabbijn, Defensie- en Justitierabbinaten, …

Brochures

Joods-historische artikelen

 • Joods Nederland en de inhuldiging van een nieuwe vorst, 2013. Ruben Vis over de relatie tussen het koningshuis en de Joodse gemeenschap en over de historische aspecten van het zeggen van het gebed Hanoteen Tesjoe’a voor de koning(in).
 • Van hem weten we vrijwel niets. De eerste Britse opperrabbijn wordt in Londen niet maar in Rotterdam wel herdacht. Door Ruben Vis.
  In september 2013 werd Ephraim Mirvis de nieuwe Britse opperrabbijn. Mirvis is de elfde opperrabbijn sinds Aaron Hart in 1704 werd benoemd. Eigenlijk de twaalfde, want direct voor Hart was er al een opperrabbijn. In Engeland is men hem ‘vergeten’. In Rotterdam wordt hij herdacht, want na Londen werd Jehoeda Löb ben Efraim Asjer Ansjel Hamburger opperrabbijn in Rotterdam. Tekst in PDF.
 • Memorlijst van Rotterdamse rabbijnen en opperrabbijnen, compleet of niet?
  Ruben Vis behandelt een aantal vragen waaronder: is de lijst van rabbijnen en opperrabbijnen van Rotterdam die jaarlijks wordt gehanteerd om hen te gedenken, volledig. Ontbreekt er niet een belangrijke opperrabbijn en enkele rabbijnen?
 • De Rotterdammer memorjizkor, volstrekt unieke sjoelliturgie aan de monden van de Maas.
  In Rotterdam wordt een gebed gezegd dat nergens anders in Nederland en waarschijnlijk ook nergens anders ter wereld wordt gezegd. Het gebed herdenkt een aantal Middeleeuwse rabbijnen en hun leerlingen en gemeenteleden. Ruben Vis gaat in op de vragen: wat is de oorsprong van het gebed, waar komt het vandaan en hoe kwam het in Rotterdam terecht. En wat weten we van de rabbijnen die er in worden herdacht.
 • De Loeach gaat met de tijd mee. Ontwikkelingen in de begin- en eindtijden van sjabbat en feestdagen. Wie de Loeach 5780 (2019-2020) doorbladert ziet al snel het verschil met die van voorgaande jaren. Er zijn wijzigingen in de aanvangstijden van sjabbat en de eindtijden van sjabbat. Over de totstandkoming hiervan, het exacter kunnen berekenen van de zonsondergang, en over twee eerdere drastische wijzigingen in de Loeach, 80 en 150 jaar geleden, schrijft Ruben Vis dit artikel.
 • ‘Voor eensluidend afschrift’ – De doctorsbul en semiches van Joseph Hirsch Dünner. nieuw!
  Rondom de bewijzen van geleerdheid van rector en opperrabbijn J.H. Dünner heeft steeds een zweem van onduidelijkheid geheerst. Wie heeft hem semicha gegeven. Waar heeft hij zijn doctorstitel behaald? Mozes Levie van Ameringen,  heeft die doctorsbul en de twee semiches gezien waaruit blijkt dat Joseph Hirsch Dünner de bevoegdheid van rabbijn en de titel van doctor bezat. Dünner-biograaf dr. Jaap Meijer is er naar op zoek geweest maar heeft ze nooit gezien. Ruim 150 jaar na Dünners komst naar Nederland trok ik een envelop uit een kast in het NIK-archief. Daarin zaten de documenten in een ‘voor eensluidend afschrift’ door Van Ameringen getekende versie. Lees HIER het hele artikel.
 • Elf centen of een halve euro nieuw!
  Eens per jaar, tussen Jom Kippoer en Soekot zijn Joden klusser. Dan lopen we de deur plat bij de doe-het-zelf winkels voor materialen en gereedschappen om de soeka te bouwen. Net zo zijn Joden eens per jaar numismaat, deskundige op het gebied van de munt- en penningkunde. Dat is als het Poeriem wordt. Dan betalen we de halve sjekel in de valuta van ons land; vroeger de gulden, nu de euro, in Amerika de dollar, en daar dus de helft van. Maar wat is de halve sjekel? Dit jaar geven we voor de twintigste keer een halve Euromunt. Wie boven de 45 jaar is herinnert zich misschien nog dat we elf cent gaven, een dubbeltje en een cent. Binnenkort zijn er helemaal geen munten meer want dan doen we alles per digitale betaling. En wie weet betalen we over niet al te lange tijd onze virtuele halve sjekel in crypto-valuta. Maar die elf cent, een halve munt was het zeker niet. Dus waar kwam dat rare bedragje vandaan?[i]

Reacties zijn gesloten.