Jongerenrabbijn

Het NIK kent de functie van Jongerenrabbijn. De functie is tot en met 2013 bekleed door Menachem Sebbag. Op dit moment is de functie vacant. Onderstaand een indicatie van het werk van de Jongerenrabbijn in de afgelopen jaren.
Meer over het werk van de Jongerenrabbijn is te vinden in het Jaarverslag over 2012, pagina 16-17.

 

Als zijn belangrijkste taak ziet Sebbag het winnen van het vertrouwen van zowel de besturen van de jongerenorganisaties, als van de individuele jongeren zelf die hij in zijn werk ontmoet. En dat lukt, gezien twee reacties op internet:
“Rabbijn Sebbag, inderdaad, ik ben een grote fan van hem.”
“Heb regelmatig kontakt met Sebbag, en als gesprekspartner kan ik het goed met hem vinden.”

Vragen per website

Bij de meeste activiteiten van jongerenorganisaties is Menachem Sebbag aanwezig. De Joodse jongerenorganisaties maken veel gebruik van de aangeboden diensten. Sommige stellen het op prijs dat Sebbag officieel als jongerenrabbijn namens het NIK werkt, andere hebben hem aan hun leden à titre personel voorgesteld.

Individuele contacten
Nadat de contacten zijn gelegd, komt het echte individuele werk: vragen beantwoorden, informatie verstrekken soms alleen een luisterend oor aanbieden, begeleiden op filosofische niveau en uiteraard op praktisch niveau. Mezoezot ophangen, de begeleiding van huwelijksvoorbereidingen, kosjer-maken van keukens, enz.

Jongerenhuisvesting
Dit is het gebied waar Menachem Sebbag het liefst ondersteuning ziet: meer structuur voor de Joodse jeugd, zodat na de eerste contacten, er vervolgens een structuur kan worden geboden. Als voorbeeld noemt Sebbag meer woonruimten voor Joodse studenten, met een traditioneel structuur. Er wordt door de jongeren veel nagedacht over de mogelijkheid om en de waarde van o.a. een studentenhuis en het subsidiëren van een Joodse jongerenstructuur, die momenteel ontbreekt, aan te brengen. Een daartoe opgesteld plan is jammerlijk gesmoord door gebrek aan financiële steun.

Onderstaand treft u een aantal onderwerpen aan waarmee Menachem Sebbag, de Jongerenrabbijn, zich heeft beziggehouden of waarmee hij in zijn werk werd geconfronteerd.

Er is nieuw beleid ontwikkeld om de betrokkenheid van jongeren te stimuleren in verschillende Joodse Gemeenten door het organiseren van weekends samen met de gemeenten met deelname van jongeren uit andere plaatsen. In oktober en in december hebben de eerste twee in een reeks geplande weekends plaatsgehad.

Daarnaast behoorden de volgende activiteiten tot de bezigheden van de Jongerenrabbijn, deels samen met de jongerenwerker:
• Activiteiten (Ijar Utrecht, Amsterdam en RODDHL, CIJO, Young CIA, JPIG)
• Privé onderwijs en counseling
• 1x Sjoelcursus (gevolgd door uitleg diensten)
• Chanoekaviering (Ijar Utrecht)
• Poeriemdienst
• Pesach voorbereidingen
• Soeka bijeenkomsten (JPIG)
• Sjawoe’ot leeravond
• Huisbijeenkomst en sjabbatvieringen (6x)
• Drie stellen begeleid voor hun choepa
• Moslim-Joods overleg (Iftar CIJO)
• Joods Marokkaans Netwerk
• Deelname bij voorbereiding en uitvoering Aish Jewish Discovery Day en Aish jongerenweekend.

Jongerenrabbijn geinstalleerd in gerestaureerde Gerard Dousjoel

Reacties zijn gesloten.