Krijgsmachtrabbinaat

Voor wie bij Defensie (zowel militair als burger) werkzaam is, is er het Krijgsmachtrabbinaat. De hoofdkrijgsmachtrabbijn zetelt in Den Haag en werkt landelijk. Luister HIER naar een radiointerview met hoofdkrijgsmachtrabbijn kolonel Menachem Sebbag.
De krijgsmachtrabbijn werkt vanuit het marinecomplex Kattenburg in Amsterdam. Vanaf die standplaats verzorgt majoor David Gaillard de geestelijke verzorging van Joodse militairen en burgerpersoneel bij Defensie in het hele land.

Joodse militairen worden bezocht, en er zijn voor alle deelnemers diverse groepsbijeenkomsten gedurende het jaar. Ook beschikt het krijgsmachtrabbinaat over een bibliotheek die voor de deelnemers aan de activiteiten van het krijgsmachtrabbinaat open staat om er uit te lenen. Het krijgsmachtrabbinaat helpt je bij het combineren van je Jodendom met het werk bij Defensie en biedt daar waar er behoefte is geestelijke verzorging aan de Joodse militair of aan Defensie-burgerpersoneel.

 

Bureau Hoofdkrijgsmachtrabbijn: Frederikkazerne, gebouw 110, Van der Burchlaan 31, 2597 PC Den Haag / JGV-Traditionele Afdeling, Frederikkazerne, gebouw 110, MPC 58A, Postbus 90701, 2509 LS Den Haag; tel. 070-316 6061; e-mail: [email protected], mobiel: 06 22404346.
Bureau Krijgsmachtrabbijn: Marine Etablissement, gebouw 39, Kattenburgstraat 7, 1018 JA  Amsterdam, tel. 020 520 2342, e-mail: [email protected].

Elkaar ontmoeten
Insigne luchtmachtrabbijnDe Joodse Geestelijke Verzorging werd binnen de krijgsmacht opgericht in 1944. Sommige joodse militairen staan ver af van de Joodse gemeenschap, maar de ervaring leert dat een ieder ergens toch zijn of haar Jodendom koestert. De missie van de dienst is er voor te zorgen dat iedere joodse militair ook joods kan leven. Het Krijgsmachtrabbinaat helpt de organisatie bij het treffen van voorzieningen hiertoe. Verder helpen de rabbijnen bij het vinden van een oplossing daar waar de Joodse leefregels in een (schijnbare) spanning komen te verkeren met de militaire regels.’’

De Geestelijke Verzorging voor Joodse militairen organiseert een scala van activiteiten waarbij bezinning een belangrijke plaats inneemt. Zo hebben de militairen de mogelijkheid om in een ruim voorziene bibliotheek in Den Haag zich te verdiepen in de joodse tradities. De militairen kunnen elkaar ontmoeten op de maandelijkse bijeenkomsten die de dienst organiseert. Mensen worden periodiek op hun onderdeel of basis bezocht. En wat betreft de uitzendingen, organiseert het Krijgsmachtrabbinaat drukbezochte avonden voor zijn cliënten. Militairen die ooit zijn uitgezonden vertellen tijdens de avond hun ervaringen aan hen die nog uitgezonden worden. Ter gelegenheid van Pesach is er een gezamenlijke Seideravond en voor Chanoeka een speciale viering. Jaarlijks is er een ééndaagse excursie met een Joods programma. Het is belangrijk voor de Joodse militairen om elkaar te ontmoeten.

De Dienst is ook betrokken bij toepassing bij de regelgeving voor sjabbat en Joodse feestdagen. Het Krijgsmachtrabbinaat biedt hulp bij het vinden van mogelijkheden om kosjer te eten. Joodse militairen zijn bijvoorbeeld op sjabbat en de feestdagen in principe vrij, maar compenseren dat wel.

Wat houdt het contact met de (hoofd)krijgsmachtrabbijn in?
Dat is natuurlijk voor iedereen anders. In elk geval kom je via de JGV in contact met andere joodse militairen. Verder geldt het volgende:

* Je kunt individueel met de rabbijn spreken over zaken die je bezig houden. Hij komt, periodiek, bij jouw onderdeel of thuis langs, waar je je ook bevindt. Jij bepaalt, wat er tijdens zo’n bezoek gebeurt.
* Er vinden maandelijkse groepsbijeenkomsten plaats, waarbij je je joodse collega-militairen ontmoet en de krijgsmachtrabbijn een joods onderwerp behandelt.
* Jaarlijks is er een joodse excursie.
* Je hebt in principe recht op buitengewoon verlof op Sjabbat en joodse feestdagen. De krijgsmachtrabbijn kan je helpen, dat recht te doen gelden. Daarnaast vinden er gezamenlijke vieringen van de feesten plaats, waarbij de rabbijn uitlegt, wat er nu precies gevierd wordt. Hierbij zijn ook partners, veteranen en oud-militairen welkom.
* Eens per jaar is er een meerdaagse bezinningsreis naar plaatsen in het buitenland, die, joods gezien, de moeite van een bezoek waard zijn.
* Je kunt regelen, dat je kosjer eten krijgt, d.w.z. volgens de joodse spijswetten bereid.
* Je krijgt bij in diensttreding en daarnaast nog een paar keer per jaar joodse literatuur.
Eens per twee maanden ontvang je de nieuwsbrief voor joodse militairen.
* De krijgsmachtrabbijnen verzorgen op verzoek lezingen, spreekbeurten en rondleidingen.
* Er is in het Bureau Hoofdkrijgsmachtrabbijn een uitgebreide bibliotheek met joodse boeken en muziek. Je kunt ter plaatse boeken bestuderen of lenen en muziek beluisteren of lenen.

Publicaties
Het krijgsmachtrabbinaat heeft in de loop der jaren een aantal boeiende publicaties (her)uitgeven, waaronder:

Vrede maak je niet alleen, een bundel artikelen van rabbijn R. Evers die betrekking hebben op de problematiek rond krijgsmacht, geweldgebruik, oorlogvoering en vredestaken
• In: Naar eer en geweten, Geestelijke verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht: artikel De Dienst Joods Geestelijke Verzorging, rabbijn R. Evers en J.M. Bijl
de Complete Mezoezagids, vertaald en geredigeerd door rabbijn R. Evers
Parels uit de Mediene – predikaties van Abraham Kuyt, voorganger te Enschede
• een door Opperrabbijn I. Vredenburg lineair vertaalde siddoer (gebedenboek) voor de dienst op vrijdagavond
Uit Leer en Leven, verklaringen op de wekelijkse Tora-lezing door darsjan Saul Slagter, Hoofd van het Onderwijs van de Nederlands-Israëlietische Gemeente Rotterdam
• Verklaringen op Pirke Awot – Spreuken der Vaderen, vertaald en toegelicht door de Haagse Opperrabbijn I. Maarsen
Ma Nisjtanna – sederverklaringen van rabbijn R. Evers
De Talmoed geanalyseerd – bespreking van het Talmoed-gedeelte over Chanoeka, door rabbijn R. Evers.

Reacties zijn gesloten.