Rabbijn Evers over

… de rol van de ouders bij Jodendomsoverdracht

Ouders vormen het grootste probleem bij jodendomsoverdracht. Mijn dochter (4) vraagt regelmatig aan onze hulp of ze ook joods is. Kan je Iwriet lezen? Het antwoord is nee en mijn dochter voelt zich iets heel bijzonders. Zij kan al Iwriet lezen! … Lees verder

… het belang van leren

In de joodse gemeenschap is leren onlosmakelijk met het leven verbonden. ,,Geloven doe je met je intellect en je emotie’’, zegt rabbijn R. Evers. ,,En die emotie neemt uiteindelijk maar een beperkt deel in.’’ Joodse kinderen krijgen ,,idealiter’’ vanaf hun … Lees verder

… het verbod om bloed te eten

“Alle bloed zult u niet eten” maar we mogen ook geen verboden vetten eten.  Maimonides meent dat vet niet gegeten mag worden om gezondheidsredenen maar bloed is verboden omdat het in vroeger tijden met afgoderij in verband werd gebracht. Vandaar … Lees verder

61e verjaardag van de Medienat Jisraeel: de band met het land

“Vandaag vieren wij het 61-jarige bestaan van de Staat Israël. Mazzal tov!Juist op deze momenten staan wij samen, vastberaden in onze tefillot, gebeden, in onze gedachten, in onze hoop. Am echad ba’arets – wij staan als één man achter Israël.”Aldus … Lees verder

Aanwezigheid van religiecentrum in hersens is bewijs van G’dsbestaan

Onlangs hebben wetenschappers ontdekt dat er een hersencentrum voor religie bestaat. Is dit een bewijs voor het bestaan van G’d? Ik denk van wel, zegt rabbijn mr. drs. R. Evers. Volgens de evolutieleer overleefden alleen de sterkste soorten in de … Lees verder

Agoena krijgt support

Gelukkig vindt er elk jaar een flink aantal choepot (Joodse huwelijken) plaats, maar helaas houden deze huwelijken niet altijd stand en komt het tot een scheiding. Zo’n scheiding heeft emotionele, zakelijke en juridische kanten. Voor Joden in Nederland is de … Lees verder

Allen walgen van het Andere Joodse Geluid in Teheran

Bij een conferentie waar de volle omvang van de Holocaust ter discussie werd gesteld verschenen ook een aantal qua kledij als extreem-orthodox te kenschetsen lieden. Een naar beeld, maar wel van een miniscule splintergroep die wereldwijd niets voorstelt. Rabbijn mr. … Lees verder

Auto RAI – een Joodse milieuvisie

Rabbijn Evers op de Auto RAI. Foto: M. Jacobs

Dinsdagavond 31 maart werd de nieuwe autobeurs in de RAI geopend door premier Balkenende en minister Eurlings (verkeer). Ik raakte gebiologeerd door wat ik op de Auto RAI zag over het elektrisch rijden en rijden op zonne-energie. Door: Rabbijn Mr. … Lees verder

Beperkte vrijheid van meningsuiting

De filosofische onderbouwing van de plicht om niet te kwetsen. Vrijheid van meningsuiting mag er nooit toe leiden, dat de Holocaust mag worden ontkend. De Bijbel kent geen recht op kwetsen, alleen een plicht om niet (onnodig) te kwetsen. En … Lees verder

Bijbel positief over klonen van embryo’s

Klonen van embryo’s voor we­tenschappelijk onderzoek is ook voor gelovigen aanvaardbaar. De Bijbel heeft de mens opgedragen zieken te genezen. En experimenteren met embry­onaal weefsel is nog geen aan­slag op het leven. In een zo vroeg sta­dium mag menselijk materiaal … Lees verder

Brain – computer interfaces, neurowonderen en neurocriminelen. Continu online geeft nieuwe bedreigingen en/of dimensies met Messiaans vleugje.

Sommigen noemen het optimistische sciencefiction. Anderen kijken er sceptisch tegenaan. We sluiten onszelf voor iedere kleine en grote vraag aan op het internet. We willen onze telefoon laten praten met onze afwasmachine en onze garagedeur met de centrale verwarming. Maar … Lees verder

De bescherming van dierenrechten niet opnemen in de Grondwet

Een voorstel om het welzijn van dieren op te nemen in de Grondwet is weggestemd in de Tweede Kamer. Rabbijn Evers krijgt er een `deja-vu-kriebel’ van, want al de Tenach (Bijbel) en Talmoed vormen de oudste en meest uitgebalanceerde traditie op het gebied … Lees verder

De betekenis van het sterven – Een praktisch inzicht in het naderende levenseinde en het overlijden.

Samengesteld voor ziekenhuismedewerkers en iedere andere geïnteresseerde, door rabbijn R. Evers. Joden hechten zeer aan het leven. De filosofie van het jodendom stelt, dat het leven altijd te prefereren is boven de dood. Al het mogelijke moet gedaan worden om het … Lees verder

De betekenis van licht; religie als bindende factor in de samenleving

Rabbijn Evers was naast een predikante, een pandith en een imam, spreker bij een iftarviering van Islam & Burgerschap dat in het teken stond van het thema ‘licht’. Aan de hand daarvan gaat hij in op het belang van religie … Lees verder

De boom van kennis; de goede en slechte menselijke neigingen

“En G’d gebood de mens als volgt: Van alle bomen in deze tuin kunt u vrijelijk eten; van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad zult u echter niet eten. Want op het moment dat u daarvan eet, zult … Lees verder

De Compacte Joodse Codex – de Kitsoer Sjoelchan Aroech is in het Nederlands vertaald

Meer dan dertig jaar geleden begon ik eens met een eerste proeve van een vertaling van het meest toonaangevende halachische werk voor het grote publiek. Maar door verschillende omstandigheden bleef het werk lange tijd liggen. Eindelijk is nu, vlak na … Lees verder

De daf is af – 1 maart, de Talmoed uitgeleerd

Sommigen noemen het het Daf jomi-syndroom. Opgewonden rebbes proberen iedere dag weer hun dagelijkse portie Talmoed te bemachtigen. Zal het vandaag weer lukken? Het werkt verslavend. Eenmaal gegrepen kom je er niet meer van los. Op dinsdag 1 maart wordt … Lees verder

De dood maakt deel uit van het leven

Het jodendom is een realistische godsdienst en beseft dat de dood deel uitmaakt van het leven. We krijgen geen antwoord op vragen als ‘waarom juist nu’ en ‘waarom juist hij of zij’ maar het jodendom biedt een zeer effectief antwoord … Lees verder

De doodstraf ?

De wereld heeft zeer verdeeld gereageerd op de doodstraf, die de Iraakse dictator Saddam Hoessein werd opgelegd. De VS is vóór, de EU is tegen de uitvoering daarvan. Hoe staat het Jodendom tegenover de doodstraf? De Tora besteedt veel aandacht … Lees verder

De eeuwigheidswaarde van Jeruzalem

Woensdag 14 december sprak rabbijn mr. drs. Evers voor TANS, waar vele geslaagde moslims, enkele Joden en een paar christenen samen debatteerden over samenleving en respect. Deze initiatieven van gesprek en wederzijds begrip zijn positief en dragen bij aan een gezonde leefcultuur … Lees verder

De Haggada volgens rav Lau

Opperrabbijn Jisra’eel Meir Lau vertelt over een bijzonder indrukwekkende gebeurtenis. Lang geleden moest hij eens een seder geven voor meer dan duizend soldaten. Lees mee en beleef de seider van opperrabbijn Lau, aan de hand van diens Haggada-commentaar. Klik HIER … Lees verder

De invloed van de Tora op de beschaving

Kan de Tora voor de mens van vandaag, in een wereld van revoluties, automatisering en atoombewapening nog betekenis hebben? Die vraag stelt rabbijn R. Evers. De Tora is een belangrijke bron van inspiratie geweest voor het religieuze denken en heeft … Lees verder

De monarchie in Joods perspectief

Dominee Carel ter Linden voltrok het huwelijk tussen Willem-Alexander en Màxima en verwees naar het verhaal van Ruth, de vreemdeling – Moabitische. Geweldig, dat zo’n vijftig miljoen kijkers wereldwijd het verhaal van Naomi, Ruth en Boaz weer eens hoorden. Carel ter Linden … Lees verder

De positie van vluchtelingen in Nederland

Rabbijn R. Evers heeft zich recent tot de staatssecretaris van Justitie gewend. In een brief aan de bewindsman wees hij vanuit een Joods-ethisch standpunt op de steeds moeilijker positie waarin vluchtelingen en illegalen binnen de Nederlandse wet- en regelgeving worden … Lees verder

De revolutie van Abraham begon klein

Mgr. Gerard de Korte (bisschop van Groningen-Leeuwarden) en rabbijn Raphael Evers (rabbijn van het NIK) hielden een voordracht over de Joodse en katholieke visie op de economische crisis en verantwoord economie bedrijven. Woensdag 21 oktober werd in Utrecht de vijfde … Lees verder

De waarde van geld

Rabbijn Evers over de waarde van geld. Lees de Jom Kippoer-derasja van de NIK-rabbijn en kijk terug op de net afgesloten feestdagen-cyclus. Rabbijn mr. drs. R. Evers, NIK-rabbijn  Bestaat er een verschil tussen Jom Kippoer en Jom Hakippoerim?Wanneer wij enkel … Lees verder

De zorg voor dieren in de Tora

De Tora is het eerste document, dat serieus aandacht besteed aan dierenrechten. Rabbijn R. EversVoorbeelden hiervan zijn de verplichte rustdag, het voederen van de dieren voordat de mens aan tafel gaat, het verbod om dieren af te beulen en de … Lees verder

Een hand met verstand …

Een imam weigerde recent minister Rita Verdonk van Integratie een hand te geven. Rabbijn Evers deed dat eerder wel toen hij de minister ontmoette. In een vraaggesprek legt hij uit waarom een toegestoken hand wordt beantwoord met de zijne. Rabbijn Raphael … Lees verder

Een joods kind, een joodse naam

Het geven van een naam aan een kind, is een keuze van de ouders die zij voor de rest van het leven van hun kind maken. Wat zegt het Jodendom over het geven van een Joodse naam? Rabbijn mr drs R. … Lees verder

Een nieuw mikve in Amstelveen. Rabbijn Evers over het wat en waarom van het rituele bad.

Het gat naar de bor, het gat van ongeveer vijf centimeter in de tussenmuur die het touwelmikve, dit is het onderdompelbad, verbindt met het

In Amstelveen wordt op 18 mei een nieuw mikve geopend. Een mikve is een bad dat aan bepaalde voorschriften moet voldoen, en is bestemd voor bepaalde religieuze onderdompelingen. Rabbijn Evers geeft een inzicht in de voorschriften, de functie en de … Lees verder

Een sijoem in de Negen Dagen leert ons: we mogen niet vergeten, we moeten blijven leren en herhalen

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers De drie treurweken zijn begonnen en de negen hevige rouwdagen komen er weer aan. Veel meer dan twee millenia na de verwoesting van de eerste Tempel door de Babylonische Nebuchadnetsar en iets minder dan twee … Lees verder

Eens in de zeven jaar: Sjemitat Kesafiem – opheffing van schulden

Dit Joodse jaar 5775 (2014-2015) is een Sjemita-jaar, een rustjaar of ‘Sabbatical’ jaar.   Rabbijn mr. drs. R. Evers, rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Er bestaan gedurende dit Sabbatical jaar 5775 twee soorten Sjemita: Sjemitat karka’ot – het braak laten … Lees verder

Eenvoud en gelijkheid sieren de Joodse begraafplaats

Op onze begraafplaatsen gelden van oudsher bepaalde voorschriften, die eenvoud en gelijkheid benadrukken. Respect voor deze tradities is een van de pijlers van onze Joodse gemeente. Rabbijn mr. drs. R. Evers De eenvoud van de begraafplaatsen Sinds de verwoesting van … Lees verder

Esther: een les in commitment

De Megilla (rol) die wij op Poerim lezen is niet genoemd naar Mordechai of Achaswerosj maar naar koningin Esther. De rol wordt daarom Megillat Esther genoemd. Niet omdat Esther hem geschreven heeft maar omdat zij de belangrijkste figuur is uit … Lees verder

Genenscreening voor het huwelijk. Het Jodendom is er zeer voor.

In de media was er enkele jaren geleden veel discussie over de vraag of aanstaande ouders moeten kunnen laten testen of zij dragers zijn van ernstige erfelijke aandoeningen. Momenteel is het nog steeds niet goed geregeld. De overheid stelt naar … Lees verder

Grenzen van het fatsoen, en de medemenselijkheid verruimen

We leven in het informatietijdperk. De moord op Theo van Gogh was te weerzinwekkend voor woorden. Terecht reageert onze rechtsstaat geschokt. Maar de moord markeert wel één van die `kantelmomenten’ die ons aan het denken zet over de grenzen van … Lees verder

Hair … Chalakka of upshernish, een toenemend fenomeen in Joods Nederland

  Door: Rabbijn mr. drs. R. Evers Bij de Sefardiem heet het chalakka, een woord verwant met het Arabische woord voor scheren; bij de Asjekenazische chassidiem: upshernish, afschering. In Nederland kwam het tot voor kort maar spaarzaam voor. Buiten chassidische … Lees verder

Het bezoeken en verzorgen van zieken

De mitswa (gebod) van het bezoeken van zieken staat centraal in de Joodse traditie, zoals blijkt uit de Talmoed (B.T. Nedariem 40a). Rabbijn R. Evers Rabbi Akiwa stelt daar dat degene die nalaat zieken te bezoeken is alsof hij hun … Lees verder

Het geweten in Joods perspectief

Rabbijn mr drs. R. Evers, rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap De centrale rol van het geweten is in één oneliner te schetsen. Religie is de ultieme vorm van onzekerheid. G’d is de enige werkelijke realiteit, terwijl wij slechts pionnen lijken. Helaas … Lees verder

Het jaar 5765 volgens rabbijn R. Evers

Een roerig jaar was het wel, 2004-2005/5765. Hoogte- en dieptepunten wisselden elkaar af als de golven van een aanstormende vloed. Laten we beginnen met de positieve dingen – eerst maar eens wat persoonlijks: de Beriet Mila (besnijdenis) van mijn kleinzoon … Lees verder

Het Oude Testament behoeft geen herziening

Een volgende stap in de marginalisering van het Jodendom in Nederland. Dat zegt rabbijn R. Evers op de uitlating van Geert Wilders na het verschijnen van diens Fitna-film. Wilders meent dat het Oude Testament vanwege de daarin voorkomende agressie vervangen moest worden door … Lees verder

Het vluchtelingenbeleid in het perspectief van de Tora

“Mijn grootouders reisden ook met een vals paspoort. Zij logen over hun naam en achtergrond”. Naar aanleiding van de discussie over de voormalige vluchtelinge Ayaan Hirsi Ali zet rabbijn R. Evers nog eens het Joodse perspectief over asielzoeken op een … Lees verder

Hoe gaan we met elkaar om op de zakenvloer?

Opperrabbijn mr. drs. R. Evers heeft een mooi stuk geschreven over “Hoe gaan we met elkaar om op de zakenvloer?” wat wij graag met u willen delen. Daarom zal er de komende weken steeds een stukje hiervan in het NIK … Lees verder

In de tempel ontmoette de Hemel de aarde

Wat is uw mooiste boek of welk geschift spreekt u het meeste aan? Op die vraag van het Friesch Dagblad koos rabbijn Raphael Evers voor ‘De palmboom van Debora’. In de zomer is er een drie weken durende treurtijd over het verlies van … Lees verder

Inspectie godsdienstles is nogal hypocriet

Verdraagt inhoudelijke inspectie van het religieuze onderwijs zich wel met de godsdienstvrijheid in Nederland? Een algemene inspectie van al het godsdienstonderwijs – ook op terreinen waar vele decennia geen vuiltje aan de lucht was – is een overkill aan overheidsbemoeienis gezien … Lees verder

Is het Pesach of feest van Matzes?

De Tora noemt het Pesach-feest Chag hamatsot, het feest van de matzes. Maar wij noemen het Pesach. Waarom is dit zo? Rabbijn Raphael Evers, rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap God noemt Pesach het `matze-feest’ omdat Hij de Joden prijst, die … Lees verder

Jeruzalem is geen separaat lichaam in de Joodse staat

Bij hun laatste vergadering hebben zevenentwintig EU-landen Israëli’s en Palestijnen opgeroepen om Jeruzalem tot gedeelde hoofdstad te maken. Oost-Jeruzalem als toekomstige hoofdstad van Palestina leek politiek niet haalbaar.Israël beschouwt Jeruzalem echter als ondeelbare hoofdstad en wijst iedere suggestie van een … Lees verder

Jodendom sluit buitenaards leven niet uit

new_horizons

Het onderzoek naar buitenaards leven, dat juist in de laatste vijf decennia zo actueel is geworden met de intrede van de ruimtevaart, werd reeds in de Middeleeuwen door joodse filosofen besproken. Rabbi Chasdai Crescas, een Joodse geleerde uit de 13e eeuw maakte … Lees verder

Jodendom tegen Uit Vrije Wil

foto: Willem Mes

Door: rabbijn mr. drs. R. Evers, rabbijn van het NIK En nu is er dan het initiatief Uit Vrije Wil: zelf kiezen voor je levenseinde. Vandaag verscheen zelfs een handleiding met twee methoden voor zelfeuthanasie. `Uitweg; een waardig levenseinde in eigen … Lees verder

Klonen: waarom niet?

Al ruim een eeuw wordt er embryologisch onderzoek gedaan, met ingrijpende gevolgen, zoals het gekloonde schaap Dolly. Wanneer zou de gekloonde mens volgen. Want de ervaring leert: als het kán, gebeurt het ook. Moet het mogelijk zijn? Vrij Nederland-verslaggever Thijs … Lees verder

Kosjer eten is het dieet voor de ziel

Voor een jood in een niet-joodse omgeving betekent het onderhouden van de spijswetten dat hij offers moet brengen. Kosjer eten beheerst ons dagelijks leven en herinnert ons constant aan ons jodendom door wat we wel en wat we niet eten. … Lees verder

Kunnen we met DNA-testen de Joodse afstamming bewijzen?

In de Tora, onder meer in Va’etchanan, wordt gesproken over onze Joodse afstamming en de verschillende gevolgen daarvan. Met de moderne DNA technieken kunnen we veel over iemands afstamming te weten komen en aantonen. Maar zijn we inmiddels zover dat … Lees verder

Levensgevaar in de Joodse Wet

Vachai bahem – met de Tora zult u leven Rabbijn mr drs. R. EversIn Devariem 30:19 komt een opmerkelijke passage voor: “Ik neem heden de hemel en de aarde tegen U tot getuige, het leven en de dood leg Ik … Lees verder

Met Pesach deed het Joodse volk zijn intrede in de geschiedenis

Pesach matze papieren servet

Op Seideravond beleven wij ons bovennatuurlijke volksbestaan opnieuw. De ontstaansgeschiedenis van het Joodse volk was uniek. Onder de meest uitzichtloze omstandigheden werd een natie geboren die bestand bleek te zijn tegen alle sociologische conventies. Israël werd een volk in een … Lees verder

Milieuzorg in Bijbels perspectief

Vrijwel onbekend is de Bijbels-joodse opvatting over de relatie tussen mens en milieu. De onbekendheid omtrent Joodse opvattingen over het milieu betekent niet dat er in joodse kring weinig aandacht bestaat voor de milieuproblematiek. Onze Wijzen hadden al meer dan … Lees verder

MORGEN = WOENSDAG VASTENDAG IN VERBAND MET DE CORONA EPIDEMIE

Morgen, woensdag, de dag voor Rosj Chodesj Nisan, is door de Israëlische opperrabbijn David Lau uitgeroepen tot een nationale vastendag: “iedereen die in staat is om te vasten en geen gezondheidsproblemen heeft, moet minstens een halve dag (proberen te) vasten … Lees verder

Omer-tellen, maar welke dag is het precies?

Omer tellen app

Stel je bedenkt dat je nog niet de Omer hebt geteld en je weet niet zeker welke dag het is die je moet tellen. We tellen iedere avond het begin van de nieuwe dag van de Omer, de 49 dagen … Lees verder

Op vakantie en tefillat haderech – het gebed voor de reis.

Wanneer je op vakantie gaat, verlaat je je woonplaats. Na ongeveer een kilometer te hebben gereisd, zegt men tefillat haderech. Het reisgebed waarin men vraagt voor een voorspoedige tocht. In ons moderne, jachtige leven lijkt vakantie vrijwel onvermijdelijk. Toch twijfelen … Lees verder

Opperrabbijn Evers: roken is volgens de Halacha automatisch verboden

sigaret-gemara

De maand oktober is campagnemaand om te stoppen met roken: stoptober! Volgens de Halacha, het Joodse wetsysteem, is roken zonder meer verboden. Waarom er toch geen uitgesproken rookverbod is uitgevaardigd wordt door opperrabbijn Evers uitgelegd. Door: Opperrabbijn mr. drs. R. Evers … Lees verder

Orgaandonatie maakt inbreuk op integriteit van het lichaam

Enkele jaren geleden schreef rabbijn Evers een artikel over het zich tot orgaandonor verklaren. Hij pleit voor het betrekken van een rabbijn bij het definitief daartoe besluiten. Deze maand mag iedere volwassen Nederlander op een registratieformulier van de overheid aangeven … Lees verder

Palliatieve sedatie, stille vorm van euthanasie?

Men gaat over tot palliatieve sedatie door bij terminale patienten het bewustzijn te verlagen wanneer het onmogelijk is pijnlijke symptomen voldoende onder controle te brengen met middelen, die de patiënt bij volle bewustzijn laten. Palliatieve sedatie gebeurt in overleg met … Lees verder

Paradoxale religiebeleving

Een onderzoek naar de Nederlands religieuze beleving wordt eens in de zoveel tijd verricht. Onder de noemer: God in Nederland. Het meest recente resultaat luidde, dat vele burgers beweren dat de kerkelijke instellingen ontzettend belangrijk zijn voor het behoud van … Lees verder

Pesach – Het stempel van G’d; de Chacham vs. de Rasja

Waarin bestaat nu eigelijk het verschil tussen de vraag van de Chacham (wijze) en de woorden van de Rasja (de slechterik)? De Talmoed (B.T. Sjabbat 55) stelt dat Rabbi Channina van mening is “dat het stempel van G’d waarheid is”. … Lees verder

Pesach – Vrije keus van de Egyptenaren

Een bekende algemene vraag van Maimonides luidt waarom de Egyptenaren werden gestraft terwijl G’d dit slavenwerk toch had voorspeld, zoals er geschreven staat bij het Verbond tussen de stukken: “Ze zullen hen dienen en ze zullen hen pijnigen, 400 jaar”? … Lees verder

Pesach is het feest van onze actualiteit

Sederfoto CvHts 2005

We leven in een wereld vol tegenstrijdigheden. Conflicterende ideeën kunnen naast elkaar bestaan. Onze Seidertafel ligt er vol van. Symbolen van vrijheid en slavernij liggen door elkaar. Wij eten droge matse, brood van slaven en bittere kruiden om onze onderdrukking … Lees verder

Poeriem en Chanoeka: nieuwe uitdagingen

Rabbijn mr drs. R. Evers, Rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Het mag geen toeval heten, dat wij Poeriem vieren in de tijd van het jaar dat de Toravoorlezing gaat overde bouw vande Tabernakel, het Misjkan. Rabbi Tsadok Hakoheen (1823-1900, Polen) … Lees verder

Rabbijn Evers biedt Tweede Kamer-voorzitter Samenlevingscontract aan

Frans Weisglas – voorzitter van de Tweede Kamer – nam maandag 13 december het Samenlevingscontract in ontvangst, uit handen van rabbijn Raphael Evers en vertegenwoordigers van de islamitische en christelijke gemeenschappen. Het contract pleit voor een respectvolle samenleving, waarin ruimte … Lees verder

Rabbijn Evers over … Oudejaarsavond 1999 – vrijdagavond

Vrijdagavond 31 december 1999 was het ‘millenium-oudejaarsavond’. Rabbijn Evers beschrijft ‘zijn’oudejaarsavond van het millenium. Die avond wordt door ons op een heel bijzondere wijze gevierd. “Wij kennen geen vuurwerk maar schenken daarvoor bestemd geld liever aan goede doelen.” Om half 4 … Lees verder

Rabbijn Evers over de migrantencrisis: een vreemdeling zul je niet onderdrukken.

EU Commissaris Timmermans met rabbijnen Goldschmidt Fiszon Evers

Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie zei het terecht: De migrantencrisis is een moment van waarheid in de Europese geschiedenis. Het is een enorme morele uitdaging. Media spraken zaterdag van een exodus uit Boedapest van `Bijbelse proporties’. Het vluchtelingenprobleem … Lees verder

Rabbijn Evers over de verlegenheid van religies

Rabbijn  Evers jongerenimam Yassin Elforkani Cairo overleg 20140827

De keppel bedekt ons hoofd. Wij bedekken onze hersenen omdat we ons schamen voor ons verstand. God heeft de mensheid met zeer veel intelligentie begiftigd maar als wij het resultaat van onze inspanningen aanschouwen, komen wij al gauw tot de … Lees verder

Rabbijn Evers over Jodendom en Sport

Door: Rabbijn mr. drs. R. Evers Joden, voetbal. Is er enige connectie? Het groene veld doet aan de berg Sinai denken, toen daar de Tora gegeven werd. De 22 spelers herinneren ons aan de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. … Lees verder

Rabbijn Evers over Jom Kipoer: verzoening, wat is dat?

Rotterdam Jom Kipoer kaars wit parochet

De Talmoed geeft verschillende meningen over verzoening. Is het een geschenk uit de Hemel, dat vanzelf uit de Hemel afdaalt op Jom Kippoer als een soort genade (ook al zitten we niet in sjoel) of hangt het samen met de … Lees verder

Rabbijn Evers over Tisja beav: rouwen om de Joodse geest

Sjabbatmorgen vlak voor Tisja Be’aw, de nationale rouwdag om het verlies van beide Tempels wordt in sjoel uit de Profeten het visioen van Jesaja voorgelezen als haftara, waarin Jesaja Israels zonden vlak voor de verwoesting van de Eerste Tempel beschrijft. … Lees verder

Rabbijn Evers: „Christenen, moslims en joden moeten samen voor hun rechten opkomen”

Rabbijn Evers houdt een pleidooi voor tien gezamenlijke punten tussen joden, christenen en moslims Het is tijd voor een breed strategisch beraad dat opkomt voor de betekenis van religie in de samenleving. Daar pleitte ds. W. Visscher, predikant van de Gereformeerde … Lees verder

Rabbijn Evers: belofte van het land Israël rode draad in Tenach

Evers Jom Haatsmaoet Rosj Pina 2016

Jom Ha’atsma’oet 5776 Israël 68 jaar Rabbijn mr. drs. R. Evers, rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Vandaag vieren wij het 68-jarige bestaan van de Staat Israël. Mazzal tov! Juist op deze momenten staan wij samen, vastberaden in onze tefillot, gebeden, … Lees verder

Rabbijn Evers: vluchtelingenbeleid en Soekot, het Loofhuttenfeest

Rond de actuele vluchtelingenproblematiek bestaat veel compassie en veel angst. Hoe gaat het Jodendom hiermee om? Rabbijn mr. drs. R. Evers, rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, over hoe we de vluchtelingen moeten beoordelen. Kennelijk is het belangrijk af en toe … Lees verder

Rabbijn Evers: wat missen we als we er voor kiezen om niet te trouwen?

Wat is het nut van het huwelijk in het algemeen en van de choepa in het bijzonder? Velen vinden het ouderwets om te trouwen. Wat missen we als we er voor kiezen om niet te trouwen? Dan mist het Goddelijke … Lees verder

Rabbijn Evers: zorg om milieu en spiritualiteit. Het Jodendom loopt er in voorop.

Rabbijn Evers 2016

Onlangs gaf ik in voor de Joodse Gemeente in Utrecht een lezing over ‘Jodendom en ecologie’. Mijn publiek was verbaasd over de vooruitstrevendheid van onze Joodse bronnen. De Joodse Wijzen hadden al meer dan tweeduizend jaar geleden oog voor de … Lees verder

Rabbijn R. Evers: DE GEBOORTEDAG VAN EEN `MENSCH’

Houtsnede Amsterdam 1695

Rosj Hasjana heet in de liturgie de ‘geboortedag van de mens’. Rosj Hasjana is bedoeld als wedergeboorte. Direct na de geboorte wil een baby drinken – om te groeien. Eerst lichamelijke groei, later spirituele.Maar deze groei veronderstelt een kader, een … Lees verder

Rabbijn R. Evers: Israel is Bijbels en Joods

Het verlangen om terug te keren naar Zion als Joods volk is een integraal onderdeel van het Joodse geloof. Wij bidden hier driemaal daags om. Wanneer men de Tora leest, ziet met dat er een aantal rode draden doorheen lopen. … Lees verder

Rabbijn R. Evers: Sjawoe’ot voor jong en oud

We gaan 3317 jaar terug in de tijd, terug naar een woest, onherbergzaam oord: Midbar Sinai, de Sinai-woestijn waar niets groeit of bloeit. Een donderslag bij heldere hemel, bliksemschichten, de meest monumentale gebeurtenis uit de geschiedenis van de mensheid zal … Lees verder

Rosj Hasjana; de mens en zijn natuur, milieu en klimaat

Door: Rabbijn mr. drs. R. Evers Op het moment, dat ik mijn gedachten laat gaan over de komende Hoge Feestdagen, zitten we midden in de natuurrampen. Hartverscheurend zijn de beelden uit Pakistan. Maar ook Nederland wordt niet gespaard. De slagregens … Lees verder

Scheppen of scheiden. Is de opening van de Tora verkeerd vertaald?

De openingszin van de Bijbel is verkeerd vertaald. G’d schiep niet maar Hij scheidde. Dit zijn kort de stellingen van de bijbelwetenschapper prof. Ellen van Wolde, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, die echter géén revolutie zullen veroorzaken in het … Lees verder

Sederavond- Ma ha’edot? Wat zijn de getuigenissen? Vraagt de chagam. Bewegende standbeelden!

Rabbi Jehoeda Halevi (12e eeuw) legt in zijn filosofische werk Koezari uit dat `choekiem’ geboden zijn die wij moeten accepteren ook al kunnen we de reden ervan niet begrijpen. Misjpatiem zijn begrijpelijke geboden, die door ieder mens kunnen worden aangevoeld. … Lees verder

Sefardiem en Asjkenaziem, peulvruchten en rijst

De grote verschillen, die er bestaan tussen de religieuze beleving van de Asjkenazische en Sefardische gemeenschappen staan ook op Pesach weer duidelijk voor het voetlicht. Rabbijn R. Evers, rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap; 2006 Zo eten sommige Asjkenaziem al geen matzes … Lees verder

Sjabbat wereldwijd

Wat is de betekenis van Sjabbat? Wat stond onze Chachamiem, onze Geleerden, voor ogen toen zij de Sjabbat-rust uitbreiden en nog meer dingen verboden om er maar zeker van te zijn dat de centrale Sjabbatrust op geen enkele wijze in … Lees verder

Sjabbat wereldwijd II: wat is de bedoeling van sjabbat?

Binnenkort – 23 & 24 oktober 2015 parsjat Lech Lecha – worden er wereldwijd Sjabbat-dagen georganiseerd om aandacht te vragen voor het belang van onze wekelijkse rustdag. Wat is de betekenis van Sjabbat? Wat stond onze Chachamiem, onze Geleerden, voor … Lees verder

Sjabbat wereldwijd III: navolgen van God

Besamiembus molen Nederland 19eeuw

Navolgen van G’d In de Toratekst Exodus 20:8-11 wordt een verband gelegd tussen het rusten van G’d en het rusten van de mens: “(de mens moet rusten op Sjabbat) want in zes dagen heeft G’d de hemel en de aarde … Lees verder

Sjabbat, het inbouwen van bezinningsmomenten

Rabbijn R. Evers schreef over sjabbat als bezinningsmoment. Voor de moderne mens lijkt de sjabbat een onmogelijke opdracht. Zolang wij er niet in slagen in ons dagelijkse jachtige leven iets van de sjabbat-gedachte in te bouwen, zullen wij behept blijven met … Lees verder

SJAWOE’OT: MONOTHEISME EN GODSVERTROUWEN

Door: Rabbijn mr. drs. R. Evers Rabbi Akiwa, de ezel, de haan en de kaars De grote geleerde Rabbi Akiwa had de gewoonte om bij alles wat hem overkwam te zeggen: ‘alles wat G’d doet is voor ons bestwil’. Zijn … Lees verder

Sjofar roept op tot zelfontplooiing

Naar aanleiding van de brief van Staatssecretaris Dijksma (PvdA, onderwijs) aan de Tweede Kamer waarin zij er voor pleit de slimsten weer vooraan in de klas te zetten en hoogbegaafde kinderen extra uitdaging en stimulans te bieden, vraagt de schrijver … Lees verder

Symboliek in het Joodse huwelijk duidt op wijsheid en wijding

Gezin en familie zijn het kleinste sociale netwerk, dat wij kennen in onze maatschappij. Hoe klein deze gezinseenheid ook moge lijken tegenover de overweldigende grootte van de maatschappij als geheel, niettemin is het de belangrijkste nucleus voor de vorming van … Lees verder

Taal als uiting van religieuze gevoelens en expressievorm van G’dsdienstig erfgoed

De Joden behielden hun eigen taal in Egypte en daarmee ook hun eigen identiteit als volk. Taal als uiting van onze religieuze gevoelens en expressievorm van ons G’dsdienstig erfgoed bleek in de loop der eeuwen mondiaal een bindende kracht, die … Lees verder

Te weinig vertrouwen in Nederlandse moslims

Een onpedagogische en paternalistische reactie. Zo kwalificeert rabbijn R. Evers het ingrijpen van de Universiteit van Utrecht inzake de afscheidsrede van professor Van der Horst. Door: Rabbijn R. Evers Flemming Rose gaat goed om met de cartoon-affaire. Hij accepteert zijn … Lees verder

Tsedaka, bijbelse liefdadigheid

De bijbelse tienden, Tsedaka, vormt het financiële onderdeel, de financiële uitvoering van Chessed, liefdewerken in het algemeen. Rabbijn Evers noemt tsedaka zelfs de grondslag voor de Joodse volkswording (Gen. 18:18-19), al bestond het principe daarvoor al. Zijn boek Tsedaka is … Lees verder

Tulband met bom – het recht om te kwetsen.

Rabbijn Evers in het Parool over Deense islam-cartoons: De botsing tussen West-Europese vrijheid van meningsuiting en Midden-Oosterse gevoeligheden. Door de moderne communicatiemiddelen bereiken onze meningen ook andere culturen, die vaak diametraal tegengestelde opvattingen hebben over wat wel en niet kan. … Lees verder

Uitverkoren voor het leven

Volgens auteur rabbijn R. Evers kan dit boek zowel joden als niet-joden helpen bij de afweging van actuele medisch-ethische kwesties. Deze uitgave is een religieus-morele leiddraad die vanaf nu bij het NIK en Jad Achat te koop is. Lees hier de … Lees verder

Van dispuut naar dialoog

Rabbijn R. Evers over de toenadering die de Kerk in de laatste decennia zoekt tot het Jodendom. Op donderdag 17 januari hield de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland voor het eerst haar Dag van het Jodendom. De dialoog met het Jodendom moet worden geïntensiveerd. … Lees verder

Vier Seiderverklaringen, door rabbijn Evers

Geismar Maase Bne Brak

We zitten nog steeds in galoet. Waarom herinneren we de Exodus dan nog? Dit is een heel fundamentele vraag. De volgende gedachte biedt wellicht uitkomst. Er was eens een arme man die plotseling een fortuin won in de loterij. Omdat … Lees verder

VOOR HET EERST… OPEENS… BNÉ JISRAEEL

De Jom Tov van Sjavoe’ot heeft vele namen. Zo noemen de Talmoed-geleerden Sjavoe’ot ‘Atseret’, omdat Sjavoe’ot het slot en de bekroning vormt van de Exodus uit Egypte. De Tora noemt Sjavoe’ot het oogstfeest omdat in de periode van Sjavoe’ot tarwe … Lees verder

Waaruit bestaat het Sjofar-blazen? Zuchten of snikken, of allebei?

Door: Rabbijn mr. drs. R. Evers Rosj Hasjana wordt in de Tora een “jom teroe’a” genoemd, een dag van bazuingeschal. De term “jom teroe’a” komt drie keer voor in de Tora, waaruit de Chagamiem afleidden dat wij minimaal drie tonen … Lees verder

Wat leert de Tora ons over racisme?

Ethiopische joden in Israel demonstreerden onlangs tegen racisme en onrecht. Wat leert de Tora ons over racisme? Rabbijn mr. drs. R. Evers, rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap In Bemidbar 12:1-2 lezen we: Mirjam en Aharon spraken over Mosje vanwege de Ethiopische … Lees verder

We blazen slechts op een enkele sjofar

  Door: Rabbijn mr. drs. R. Evers Op Rosj Hasjana vieren we het allereerste begin, de verjaardag van het universum. Na iedere reeks sjofartonen gedurende de Moesaf-dienst zingen we ‘hajom harat olam’ – vandaag ontstond de wereld. Maar in feite … Lees verder