BELEID NIK 2014-2018

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap kent een bestuur, Permanente Commissie genaamd, dat eens in de vier jaar wordt gekozen.

In 2014 werd een nieuwe Permanente Commissie gekozen met Jonathan Soesman als voorzitter. Dit bestuur heeft de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Het NIK is de centrale organisatie van en voor de kehillot van Joods Nederland. Vanuit die positie faciliteert en bevordert het NIK het joodse leven en de Joodse religieuze infrastructuur in Nederland, helpt mee aan versterking van de Joodse identiteit en behartigt de belangen van haar leden.

Wat leeft er? Hoe kan het NIK helpen?

Naast onderwijs en religieuze leiding zal het centrale NIK actief de kehillot opzoeken om te vragen welke andere behoeftes er zijn tot centrale ondersteuning. Wat leeft er, wat zijn de problemen waar men tegen aanloop en hoe kan het NIK daarbij helpen?

Identiteit versterken per doelgroep

Minstens zo belangrijk is de vraag hoe het NIK de kehillot kan helpen bij het versterken van de Joodse identiteit. Met betrekking tot die identiteit versterking, die het antwoord op de dreiging van assimilatie moet zijn, gelooft de PC in een benadering per doelgroep. Met specifieke aandacht voor onderwijs voor jeugd en jonge gezinnen, en programma’s voor studerende jongeren.

Samenwerking

Als het gaat over samenwerking en in het verlengde daarvan ook belangen behartiging, zal helder zijn dat er duidelijk keuzes te maken zijn tussen wat het NIK zelf wil doen en waar het NIK partnerships wil afsluiten. Dubbele rollen en onderlinge concurrentie moeten voorkomen worden om voor Joods Nederland het beste voor elkaar krijgen.

Simpelere en compactere structuur

De PC streeft er naar om met een plan te komen tot een simpelere, compacte Joodse infrastructuur. Deze zal vanuit de sjoelgemeenschappen of kehillot naar boven opgebouwd moeten worden met aandacht voor wat de lokale gemeenschappen zelf kunnen doen en wat er centraal georganiseerd moet worden. Daar waar regionale samenwerking nodig is, zal dit gefaciliteerd moeten worden. Alleen bestuurslagen die daadwerkelijk waarde toevoegen zijn verdedigbaar. In dit plan zal ook aandacht moeten worden gegeven aan haalbare financiële belastingen van leden en organisaties en het moderniseren van de governance structuur.

 

Reacties zijn gesloten.