De sjofar aan het einde van Jom Kippoer, we willen er voor gaan!

De sjofar – het symbool van de telkens weer terugkerende morele oproep tot zelfverbetering – is ons wapen tegen het slechte in ons en de ons omringende wereld. Trouw aan deze symboliek blazen wij aan het einde van de Jom Kippoer dienst nog eenmaal een ‘tekia’ – een langgerekte toon.

Rabbijn mr. drs. R. Evers

JCC sjoel Amsterdam www Jamim Noraim parochet 2013Onze Chagamiem, onze Wijzen verklaren immers, dat de Satan – het slechte – gedurende het gehele jaar de macht heeft het Joodse volk ‘aan te klagen’ – hetgeen betekent, dat de Hemelse ‘Officier van Justitie’ kennelijk een aantal klachten heeft over het Joodse volk – behalve op de Jom Kippoer, waarop hij machteloos is. Interessant is hierbij op te merken, dat de Kabbalistische getallenwaarde van ‘hasatan’ 364 is, d.w.z. alle dagen van het jaar – 365 – , behalve die ene dag Jom Kippoer.

Aan het einde van de heiligste dag van het Joodse jaar wil de Satan zijn verderfelijke bezigheid weer opnemen. Om dit direct in de kiem te smoren, blazen wij juist op dat moment een ‘tekia’, een lange toon.

Het is de bedoeling van de Jamiem Nora’iem, de Hoge Feestdagen ons de morele kracht te geven om de ‘Satan’ te bestrijden, de kleine Satan in het individuele leven en de grote Satan in de geschiedenis van de mensheid.

De lange en indringende tekia aan het einde van Jom Kippoer betekent, dat wij moeten proberen de les van de morele overwinning over het dierlijke in de mens, die voor het eerst in de geschiedenis symbolisch plaatsvond op de berg Moria – de latere Tempelberg – door te voeren in het dagelijks leven, dat na Jom Kippoer weer aanvangt.

De Joodse wet (halacha en minhag) schrijven niet voor niets een ramshoorn voor; de herinnering aan de Akedat Jitschak, de opoffering van Avraham en Jitschak op de berg Moria bijna vier duizend jaar geleden, is niet alleen een gedenken van een historische gebeurtenis. Het heeft ook nu nog een diepe betekenis.

Het betekent opoffering voor het Jodendom, zoals we tegenwoordig zeggen: we willen er voor gaan. Als dat de conclusie van Jom Kippoer is, zijn we op de goede weg!

Ik wens u allen ook nu nog een sjana tova oemetoeka, hier en in Israël, een sjana van sjalom en voorspoed, voor iedereen!   

Reacties zijn gesloten.