Toe Bisjwat de nationale boomplantdag en dag van natuurbescherming

Vier keer per jaar is het nieuwjaar, leert de Misjna. Een van die nieuwjaar-dagen is het nieuwjaar van de bomen, dat zijn datum heeft op de 15e dag van de Joodse maand Sjevat, en naar zijn datum Toe (= 15) Bisjevat wordt genoemd. Dit jaar is het Toe Bisjwat op sjabbat 11 februari.

Het idee om op Toe Bisjvat fruit te eten dat afkomstig is van het land Israel dateert waarschijnlijk uit de tijd van de kabbalist Ari z”l, rabbi Jitschak Luria (Jeroesjalajim 1534  – Tsfat, 1574).

Tegenwoordig is Toe Bisjvat in Israel de nationale boomplantdag. Dat is het sinds 1890, toen rabbi Zev Yavetz begon met het planten van boAmandelbloesem (detail) VincentvanGogh 1890men op Toe Bisjvat in Zichron Ya’akov. Zijn voorbeeld kreeg navolging sinds in 1908 de onderwijzersbond in Israel besloot er een nationale happening van te maken, en ook door toedoen van het in 1901 opgerichte Joods Nationaal Fonds werd het planten van bomen op Toe Bisjvat en in het algemeen een nog grootser gebeuren. Er zijn in de loop van meer dan honderd jaar in totaal ruim 240 miljoen bomen in Israel geplant. Ook vanuit Nederland zijn er veel bomen, parken en wouden in Israel via de Nederlandse afdeling van het Joods Nationaal Fonds geplant. Omdat Toe Bisjwat dit jaar op sjabbat valt, worden de bomen al een dagje eerder, op vrijdag, geplant.

Ter gelegenheid van het planten van bomen vervaardigde de Sefardische opperrabbijn van Israel, Ben Zion Meir Chai Uziel een speciaal Toe Bisjwat planters gebed. Het zeggen van het gebed bij het planten geeft een spirituele dimensie aan de praktische boomplant-handeling. Later werd er een dergelijk gebed ook door de vorig jaar overleden Asjkenazische opperrabbijn She’ar Yashuv Cohen van Haifa geschreven.

Toe Bisjwat heeft in de laatste jaren nog een nieuwe aspect gekregen. Door de toegenomen zorg over klimaat en ecologie is Toe Bisjwat ook een dag geworden waarop stil wordt gestaan bij klimaatverandering, de schade aan de ecologie en de zorg voor de natuur. Toe Bisjwat is daarmee in Israel ook de dag op de kalender geworden waarop het belang van natuurbescherming centraal staat.

Lees HIER meer artikelen over Toe Bisjwat.

Reacties zijn gesloten.