Hans Bloemendal legt Amsterdamse chazzanoet noesach op CD vast

Chazzan Hans Bloemendal heeft op acht CD’s de Amsterdamse chazzanoet-traditie voor het gehele jaar opgenomen.

NIK-voorzitter Ben Blog met chazzan Bloemendal bij de presentatie van de cd-box.

Met een Chanoeka-concert in de Uilenburgersjoel neemt Hans Bloemendal het eerste exemplaar van de oranje CD-box in ontvangst uit handen van NIK-voorzitter Ben Blog.

Dit historisch educatieve project, Tefillot Shebe’al Peh, is door het NIK tot stand gebracht met het doel de Nederlandse noesach hatefilla (gebedstraditie) vast te leggen opdat het voor het nageslacht bewaard zou blijven en opdat jongere generaties aan de hand van deze collectie CD’s en een boek met de bladmuziek van de eerste CD, zich in deze traditie kunnen bekwamen en er voortzetting aan kunnen geven.

NB De acht CD’s zijn uitverkocht maar het materiaal is op USB stick nog steeds bij het NIK verkrijgbaar.

In feite al sinds de jaren ’50, nu zo’n halve eeuw geleden, realiseerde men zich dat het aloude Amsterdamse chazzanoet verloren dreigde te gaan doordat er nog maar weinigen waren die het kenden en hanteerden en doordat er nauwelijks sprake was van een structurele overdracht van de kennis er van. Het was duidelijk dat één ‘stem’ voor de vastlegging er van in aanmerking zou komen; die van Hans Bloemendal, de oppervoorzanger van de Nederlands Israëlietische Hoofdsynagoge in Amsterdam.
De eerste poging de traditie vast te leggen heeft geresulteerd in de grammofoonplaat Sjabbat in Amsterdam waarop Bloemendal een aantal melodieën uit de Vrijdagavonddienst en Sjabbatochtenddienst met koor ten gehore brengt zoals deze voor de oorlog in de Amsterdamse synagogen, met name de Grote en Nieuwe Sjoel, hebben geklonken. Die plaat werd nog door een particulier gefinancierd die het grote belang van de vastlegging van het Amsterdamse chazzanoet onderkende. Later volgden bij het platenlabel van Philips diverse andere grammofoonplaten waarop Bloemendal het vooroorlogs chazzanoet, eigen, inmiddels de Amsterdamse sjoelbezoeker vertrouwde, melodieën en enkele melodieën die ook elders bekendheid genieten, heeft vastgelegd.
Zijn toenmalige platenmaatschappij Philips was voor zo ver bekend de eerste ter wereld die eind jaren ’80 chazzanoet op cd uitbracht met een selectie uit zijn eerdere platen. Inmiddels zijn alle nummers van Bloemendal’s eerdere langspeelplaten op drie cd’s uitgebracht. Daarnaast bracht het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap in samenwerking met zijn platenmaatschappij Universal (als opvolger van Philips) het ‘bensjen van Bloemendal’ uit op een cd-single.

Hoewel het NIK uiteraard een landelijke organisatie is en een breder dan Amsterdams belang aan de chazzanoettraditie hecht, is toch gekozen voor dit project. Daartoe spelen twee factoren een rol. Allereerst is het Amsterdamse chazzanoet voor een belangrijk deel synoniem voor Nederlands chazzanoet. Voor een belangrijk deel en niet geheel, omdat ook buiten Amsterdam zich chazzanoettradities hebben ontwikkeld. De vervaardiging door het NIK van de dubbel-cd Ahawat Olam met chazzanoet dat ten gehore werd gebracht in onder meer Groningen, Rotterdam, Arnhem, Apeldoorn en Enschede getuigt hier van.
Voorts geldt dat geen ander dan de Amsterdamse oppervoorzanger Bloemendal in aanmerking zou zijn gekomen op zo’n professionele en uitvoerige wijze de chazzanoettraditie vast te leggen, waarmee onmiddellijk gekozen werd voor de primair Amsterdamse invalshoek.

Bestel HIER de cd’ s Tefillot sjebe’al Peh van Hans Bloemendal.

Reacties zijn gesloten.