Jom Sjichroer Jeroesjalajiem

Nadat Israel in 1948 onafhankelijk was geworden, werd de jonge staat aangevallen door omringende landen. Jordanië veroverde het oostelijk deel van Jeroesjalajiem dat het tot 1967 bezette. Eerst in juni 1967 in de Zesdaagse oorlog verkreeg Israel de zeggenschap over de Oude Stad van Jeroesjalajiem, de Westelijke Tempelmuur en de Tempelberg (waarvan het het beheer liet aan de Islamitische Waqf). Sindsdien wordt op 28 ijar de hereniging van Jeroesjalajiem – Jom (Ichoed) Jeroesjalajiem gevierd. Valt 28 ijar op vrijdag of sjabbat dan wordt de viering verplaatst naar de daaraan voorafgaande donderdag.

Lees verder: Jom Jeroesjalajiem – eindelijk hereniging

Reacties zijn gesloten.