Opnieuw luidt het oordeel: wettelijk beschermd recht op sjabbat-rust

college_voor_de_rechten_van_de_mens logo 2012De onmogelijkheid om vanwege Sjabbat beschikbaar te zijn voor een stage-activiteit, mag niet in de weg staan aan het aannemen van een stagiair. Dat oordeel heeft het College voor de Rechten van de Mens (voorheen: Commissie Gelijke Behandeling) uitgesproken in een zaak die was aangespannen door een Sjabbat houdende jongeman die een stage voor beveiligingsfunctionaris wilde volgen.
Het is de tweede keer dat het College voor de Rechten van de Mens tot een dergelijk oordeel komt, waar het gaat om het houden van sjabbat.

De Commissie Gelijke Behandeling had in een sterk vergelijkbare zaak van een joods meisje dat op zaterdag een entreetoets moest doen voor een studie tandheelkunde het meisje in het gelijk gesteld.

Ten onrechte
Het beveiligingsbedrijf, heeft volgens het College voor de Rechten van de Mens de joodse jongen ten onrechte geen stageplaats voor luchthavenbeveiliger aangeboden omdat hij niet op de zaterdag (Sjabbat) kan werken en hij hiermee niet voldoet aan de eis van het bedrijf van 24/7 beschikbaar zijn. Daarmee maakt het beveiligingsbedrijf ten aanzien van deze jongen verboden onderscheid op grond van godsdienst. Het belang van de jongen weegt in dit geval zwaarder dan het belang van het bedrijf om van de jongen te verlangen dat hij op ook op de zaterdag moet werken.

Sjabbat houden valt onder wettelijke bescherming
Het College oordeelt dat:

het zich onthouden van bepaalde activiteiten op Sjabbat, zoals in dit geval het zich onthouden van arbeid, kan worden beschouwd als een rechtstreekse uitdrukking van de godsdienstige overtuiging van verzoeksters zoon. Deze gedraging valt dan ook onder de bescherming van de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

Hieraan doet volgens het College niet af dat godsdienstige voorschriften op verschillende manieren worden nageleefd en, in het bijzonder, dat niet allen met een joodse geloofsovertuiging zich op Sjabbat van het verrichten van arbeid onthouden. Een oordeel dat het College rechtstreeks verbindt met de eerdere uitspraak in het geval van de op Sjabbat geplande entreetoets voor tandheelkunde.

Juist verschillend behandelen
Ten aanzien van het belang van verweerster om alle werknemers gelijk te behandelen, overweegt het College dat verweerster gehouden is om de gelijkebehandelingswetgeving toe te passen. Dat brengt met zich mee dat zij soms werknemers juist verschillend moet behandelen om hen de bescherming te geven die de gelijkebehandelingswetgeving hen biedt. … Naar het oordeel van het College kan het beveiligingsbedrijf dat de stage biedt, zich in dit geval niet op het standpunt stellen dat hij geen uitzondering kan maken ten aanzien van degene die de Sjabbat wil houden in combinatie met de stage voor luchthavenbeveiliger.

Extra inspanning beveiligingsbedrijf
Nu het in dit geval gaat om een door de gelijkebehandelingswetgeving beschermde grond, mag van het beveiligingsbedrijf dat de stage biedt een extra inspanning worden verwacht om het mogelijk te maken dat verzoeksters zoon de verplichte stage kan lopen. Van een dergelijke inspanning is het College niet gebleken.

Zwaarder belang Joodse beveiliger in spé
Gegeven de omstandigheden van dit geval, leidt een afweging van belangen tot de conclusie dat het belang van de Joodse beveiliger in spé zwaarder moet wegen dan het belang van het beveiligingsbedrijf dat de stage biedt om de 24/7 beschikbaarheidseis ten aanzien van hem onverkort te handhaven.

 

Reacties zijn gesloten.