Vrij op sjabbat/feestdagen

VRIJSTELLING VOOR SCHOLIEREN EN STUDENTEN IN VERBAND MET EEN JOODSE FEESTDAG
Leerlingen en studenten hebben vaak problemen om vrijaf te krijgen op Joodse Feestdagen en Sjabbat. Ter voorkoming van deze problemen is het aan te bevelen van tevoren, dus BIJ INSCHRIJVING, al kenbaar te maken dat men vrijaf wenst op Joodse feestdagen Sjabbat !!!

De Leerplichtwet (voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs) bepaalt in art 11 lid e. het volgende:
“Artikel 11. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting te zorgen dat de jongere de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt, en de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt alsmede de jongere die kwalificatieplichtig is, … zijn vrijgesteld van de verplichting de school of de instelling geregeld te bezoeken, indien
e. de jongere wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken”

Lees ook dit artikel van Ruben Vis over vrij op feestdagen en de ervaring dat leerplichtambtenaren aan kinderen op de basisschool of in het voortgezet ondertwijs daarin een beperking willen opleggen tot slechts één dag, terwijl jomtov twee dagen duurt.

Print het navolgende uit, licht het toe en voeg het bij je inschrijvingsformulier.

Als een traditioneel religieus-levende Joodse leerling of student zich laat inschrijven bij een school of universiteit laat hij deze onderwijsinstelling weten dat hij op Sjabbat en Joodse Feestdagen niet aanwezig kan zijn. Aldus zal bij inschrijving duidelijk zijn aan de onderwijsinstelling dat hij op deze dagen geen geen onderwijs kan volgen, en geen repetities, tentamens e.d. kan maken. Het is echter de eigen verantwoordelijkheid van de student om afspraken te maken voor het op een andere datum afleggen van repetities, tentamens e.d.

Op Sjabbat en Joodse Feestdagen mag je o.a.:
– niet werken
– niet reizen
– niet schrijven
– geen vuur maken
– geen elektriciteit gebruiken
– een ander niet voor je laten werken.
De Joodse dag begint de avond tevoren bij het invallen van die avond. In de zomer is dit meestal geen probleem. In de winter kan het echter gebeuren dat op bijvoorbeeld vrijdagmiddag de Sjabbat al om kwart over vier begint.
Het Joodse jaar richt zich op de maan, terwijl het maatschappelijke jaar zich op de zon richt.
Hierdoor zijn de Joodse maanden korter en bestaan er schrikkelmaanden. De Joodse feestdagen vallen altijd op dezelfde data in het Joodse jaar, maar dat loopt dus niet synchroon met het maatschappelijke jaar.

Joodse Feestdagen  2021 / 2024

2021:
zondag 28 maart: Pesach, paasfeest
maandag 29 maart: Pesach, paasfeest
zaterdag 3 april: Pesach, paasfeest
zondag 4 april: Pesach, paasfeest
maandag 17 mei: Sjawoe’ot, wekenfeest
dinsdag 18 mei: Sjawoe’ot, wekenfeest
zondag 18 juli: Tisja be’Aw, vastendag voor de verwoesting van de Tempel
dinsdag 7 september: Nieuwjaar 5782, Rosj Hasjana
woensdag 8 september: Nieuwjaar 5782, Rosj Hasjana
donderdag 16 september: Jom Kippoer, Grote Verzoendag
dinsdag 21 september: Soekot, Loofhuttenfeest
woensdag 22 september: Soekot, Loofhuttenfeest
dinsdag 28 september: Sjeminie ‘Atseret, Slotfeest
woensdag 29 september: Simchat Tora, Vreugde der Wet

2022:
zaterdag 16 april: Pesach, paasfeest
zondag 17 april: Pesach, paasfeest
vrijdag 22 april: Pesach, paasfeest
zaterdag 23 april: Pesach, paasfeest
zondag 5 juni: Sjawoe’ot, wekenfeest
maandag 6 juni: Sjawoe’ot, wekenfeest
zondag 7 augustus: Tisja be’Aw, vastendag voor de verwoesting van de Tempel
maandag 26 september: Nieuwjaar 5783, Rosj Hasjana
dinsdag 27 september: Nieuwjaar 5783, Rosj Hasjana
woensdag 5 oktober: Jom Kippoer, Grote Verzoendag
maandag 10 oktober: Soekot, Loofhuttenfeest
dinsdag 11 oktober: Soekot, Loofhuttenfeest
maandag 17 oktober: Sjeminie ‘Atseret, Slotfeest
dinsdag 18 oktober: Simchat Tora, Vreugde der Wet

2023:
donderdag 6 april: Pesach, paasfeest
vrijdag 7 april Pesach: paasfeest
woensdag 12 april: Pesach, paasfeest
donderdag 13 april: Pesach, paasfeest
vrijdag 26 mei: Sjawoe’ot, wekenfeest
zaterdag 27 mei: Sjawoe’ot, wekenfeest
donderdag 27 juli: Tisja be’Aw, vastendag voor de verwoesting van de Tempel
zaterdag 16 september: Nieuwjaar 5784, Rosj Hasjana
zondag 17 september: Nieuwjaar 5784, Rosj Hasjana
maandag 25 september: Jom Kippoer, Grote Verzoendag
zaterdag 30 september: Soekot, Loofhuttenfeest
zondag 1 oktober: Soekot, Loofhuttenfeest
zaterdag 7 oktober: Sjeminie ‘Atseret, Slotfeest
zondag 8 oktober: Simchat Tora, Vreugde der Wet

2024:
dinsdag 23 april: Pesach, paasfeest
woensdag 24 april: Pesach, paasfeest
maandag 29 april: Pesach, paasfeest
dinsdag 30 april: Pesach, paasfeest
woensdag 12 juni: Sjawoe’ot, wekenfeest
donderdag 13 juni: Sjawoe’ot, wekenfeest
dinsdag 13 augustus: Tisja be’Aw, vastendag voor de verwoesting van de Tempel
donderdag 3 oktober: Nieuwjaar 5785, Rosj Hasjana
vrijdag 5 oktober: Nieuwjaar 5785, Rosj Hasjana
zaterdag 12 oktober: Jom Kippoer, Grote Verzoendag
donderdag 17 oktober: Soekot, Loofhuttenfeest
vrijdag 18 oktober: Soekot, Loofhuttenfeest
donderdag 24 oktober: Sjeminie ‘Atseret, Slotfeest
vrijdag 25 oktober: Simchat Tora, Vreugde der Wet

Bij het begin van het nieuwe school/studiejaar altijd de nieuwe data van de Joodse feestdagen doorgeven op de onderwijsinstelling!

Voor wie zich of zijn / haar kind inschrijft bij een onderwijsinstelling:
Print uit: ‘Vrijstelling in verband met een Joodse feestdag’, de ‘Toelichting Sjabbat en Joodse feestdagen’, ‘Op sjabbat en joodse feestdagen geldt o.a.:”, De Joodse feestdagen, waarop men NIET mag werken, dragen, schrijven, etc.” en Joodse feestdagen in het schooljaar 2017 / 2019″ en voeg het toe aan het inschrijfformulier van de onderwijsinstelling.

Universiteit moet rekening houden met sjabbat
De Commissie Gelijke Behandeling heeft in 2008 geoordeeld dat een universiteit rekening moet houden met de sjabbat-regels. Deze voor Joodse studenten belangrijke uitspraak is een doorbraak.
Lees HIER verder.

Opnieuw luidt het oordeel: wettelijk beschermd recht op Sjabbat-rust
De onmogelijkheid om vanwege Sjabbat beschikbaar te zijn voor een stage-activiteit, mag niet in de weg staan aan het aannemen van een stagiair. Dat oordeel heeft het College voor de Rechten van de Mens (voorheen: Commissie Gelijke Behandeling) in 2012 uitgesproken in een zaak die was aangespannen door een Sjabbat houdende jongeman die een stage voor beveiligingsfunctionaris wilde volgen.
Het is de tweede keer dat het College voor de Rechten van de Mens tot een dergelijk oordeel komt, waar het gaat om het houden van sjabbat.
Lees HIER verder.

Reacties zijn gesloten.