Blogging NIK

Hoge morele plicht bij start voetbalcompetitie

Het nieuwe betaald voetbalseizoen begint. De aftrap van het nieuwe seizoen vindt plaats in wat de voetbalbranche noemt ‘ouderwets volle stadions’; uiteindelijk mag de bezetting 67 procent van de totale capaciteit zijn. Ook bij de 67 procent bezetting is er sprake … Lees verder

Ook als het boek verdwijnt blijft de vertelling

Door digitalisering verandert het boek zoals we dat eeuwen kenden. Wat er ook voor in de plaats komt, de vertelling gaat door. Het blijvende karakter van het geschreven en gedrukte woord kwam juist dit jaar vlak voor Pesach nog eens … Lees verder

Iedereen kan een leider zijn

Iedereen kan een leider zijn. Als Poeriem, zeker dit jaar, ons iets leert, is het dat iedereen een leider kan zijn. Dit jaar is het jaar waarin de Britse voormalige opperrabbijn Jonathan Sacks overleed. Zijn Covenant & Conversation serie bij … Lees verder

Op Soekot zitten we niet comfortabel maar in een gammele hut

We hebben tot uiterlijk elf uur de tijd om op deze eerste dag Soekot onze gebeden te zeggen, te lajenen en een droosje uit te spreken c.q. aan te horen. We zijn weliswaar in sjoel, maar onze sjoel is uitgeweken … Lees verder

Waren het werkelijk hutten?

Ieder jaar is het Soekot, maar dat lijkt als we het avondgebed zeggen, wel iedere avond het geval te zijn. Toch zegt de Tora dat we zeven dagen in een hut moeten zitten, niet alle dagen van het jaar. De … Lees verder

Gedenk ons voor het leven, het kleine verschil tussen tijdelijk of eeuwig

Machzor Amsterdam zochrenoe LEchajim besefer chajim tovim

In onze tefillot van Rosj Hasjana tot en met Jom Kippoer voegen we in de eerste beracha van de Amida de zin toe: Zochrenoe lachaim melech chafets bachaim vechotvenoe besefer hachaim lema’ancha Elo-k-iem chaim. De één zegt zochrenoe lechaim, de … Lees verder

Het verlangen, de hoop, die bleef

Afgelopen juni leidde een door de Raad van Kerken in eerste instantie ondersteunde verklaring van de Wereldraad van Kerken over Israël tot ergernis en meer. Het bracht mij er toe mij eens te bezinnen op de joods-christelijke relatie, van dialoog … Lees verder

Na tip NIK: Joods Historisch Museum verwerft de Amsterdams-Hebreeuwse Joachimsthal-letters

Joachimsthal letterkast foto Peter Lange

Het Joods Historisch Museum heeft de letterkast verworven van drukkerij Joachimsthal. In de letterkast liggen de letterbakken met honderden loden Hebreeuwse letters. Het museum verkreeg de letters na een tip van het NIK. Talloze boeken en andere drukwerken zijn met … Lees verder

“Probeer mijn Joodse geloofsgenoten niet over te halen christen te worden”

Ruben Vis* Laat Joden met rust. En probeer mijn geloofsgenoten niet over te halen christen te worden, hier in Nederland of waar dan ook ter wereld. Nederland is in mei 1945 bevrijd. Van de tien vooroorlogse opperrabbijnen waren er toen … Lees verder

Leren geeft vreugde

Leren geeft vreugde Vorige week overleed David Rosenberg. Hij werd 95 jaar oud. De hele week werd er sjivve gezeten door zijn beide dochters. In de sjivveweek viel ook Tisja Beav. Mij was door de familie gevraagd om voor te … Lees verder